Hvorfor trivsel på arbejdspladsen beskytter dig mod medarbejderflugt

eloomi Avatar

Estimated reading time: 0 minutes

Man ser det tydeligt. Kollegaen der hver morgen kommer ind, undgår øjenkontakt og gemmer sig i et hjørne på kontoret. Han var ellers kommet godt ind i det sociale på kontoret. Men hen over de seneste måneder har han trukket sig. Nu sidder medarbejderen med blikket fast rettet mod sin skærm, kun afløst af minutter med et fjernt ansigtsudtryk. Som hans leder har du lagt mærke til det. Men i din travlhed har du ikke fået taget fat om det og talt med ham, endnu. HR er heller ikke blevet inddraget for at hjælpe med at forbedre situationen. Denne medarbejder er desværre ikke et enestående eksempel. Gallups seneste globale undersøgelse af tilstanden på arbejdsmarkedet viser, at 84% af medarbejderne på danske arbejdspladser “ikke er engageret eller direkte uengageret i deres arbejde” (State of the Global Workplace 2017, Gallup). Vi ved, at medarbejderengagement, trivsel og udvikling hænger uløseligt sammen. Både ledere og HR er derfor stærkt optagede af at skabe medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde.

Genkender du fra din organisation, at der kunne være brug for at få trivslen ind i en opadgående spiral?

3 ting der påvirker trivsel

Forskningen har vist, at der især er tre ting, der påvirker trivsel på arbejdspladsen:

  1. Anerkendelse
  2. Klarhed over værdiskabelse
  3. Udviklings – og karrieremuligheder

Grunden til, at kollegaen i vores eksempel har oplevet en gradvis dårligere trivsel hen over de seneste måneder, er, at han ikke føler sig anerkendt for sit store arbejde. Der er begrænset, eller måske ligefrem ingen, feedback på de løste arbejdsopgaver, og kollegaen opnår i stigende grad følelsen af ligegyldighed.

En anden udfordring er, at det ikke står klart for ham, hvordan de arbejdsopgaver, han løser, bidrager til at skabe værdi for hans team og i organisationen. Som teammedlem føler han, at hans arbejde går ind i et uigennemsigtigt maskineri, hvor det er umuligt at regne ud, hvad den reelle værdi af arbejdet er. Manglen på anerkendelse og klarhed af den værdi, der bliver skabt eller ikke skabt, får medarbejdertrivsel til at styrtdykke. Så meget at kollegaen tydeligt ændrer adfærd på arbejdspladsen.

Da kollegaen i sin tid blev ansat, blev der lovet at der var mange muligheder for udvikling, og at mange i organisationen gjorde flotte karrierer. Efter små fire år på pinden, må kollegaen i vores eksempel dog konstatere, at det har været begrænset med kurser, som i øvrigt selv skal opsøges. Det er samme stilling, han besidder nu, som han startede i for fire år siden på sin første arbejdsdag. Det er gået op for ham, at det ikke er så nemt som først antaget, hverken at udvikle sig fagligt eller lave karriere.

Og konsekvensen? Som nærmeste leder er du glad for din medarbejder og taler positivt om ham blandt andre. Han har over de seneste fire år tilegnet sig stor specifik viden og besidder en vigtig rolle i dit team. Men realiteten er, at snart vil kollegaen sige op og starte nyt job med bedre muligheder for personlig udvikling. Organisationen mister en god og produktiv kollega. Teamet mister kadence, og den viden, som kollegaen havde, er gået tabt. De skal nu bruge mange ressourcer på at ansætte og oplære en ny.

Personaleomsætningen i Danmark er stigende. Ifølge DA, var personaleomsætningen på det private arbejdsmarked i 2012 på 21,4 %, i 2018 var den 29,4 %. I det offentlige er den fra 2012-2016 steget fra 19,5 til 21,3 %. (DA jobskiftestatistik, maj 2019) (VIVE Personaleomsætning i kommunerne, september 2017).

Hvorfor en fleksibel ramme for dialog og udvikling skaber trivsel

Der er flere måder, du som leder kan øge trivslen på. Ofte kan der være brug for et værktøj, der støtter organisationen i at skabe en rytme for medarbejderudvikling. Med en ramme, der gør kommunikationen nem i det daglige, bliver det muligt at strukturere feedback og dialog samt lave løbene check-in, så den enkelte medarbejder føler sig mere anerkendt og dermed øger trivslen på arbejdspladsen.

Den øgede feedback betyder også, at dialogen mellem leder og medarbejder bliver mere transparent, men i endnu større grad fordi løbende feedback giver medarbejderen indblik i den værdi, han skaber.

En digital platform kan fremme feedback, dialog og check-in. Den kan også være et vigtigt skridt til at hjælpe med at strukturere dine medarbejderes udviklings- og karriereønsker. Den enkelte medarbejder kan på en overskuelige måde definere sine udviklingsbehov og fremtidige karrieremål, hvilket øger motivationen hos medarbejderne.

Dialogen mellem medarbejder og leder bliver derfor mere målrettet mod kompetenceløft og fremtidige karriereveje, og det er nemt at tildele e-læring og andre kurser, der støtter den enkeltes behov. Medarbejderen udvikler sig og føler sig set og anerkendt.

Men gevinsterne stopper ikke ved den enkelte medarbejder-leder relation. Når trivsel bliver grebet professionelt an, kommer medarbejderen, der har mistet engagementet, ud af hjørnet og ind i en frugtbar dialog. Organisationen som helhed får nemmere ved at fastholde talent, nedsætte medarbejderomsætning og får samtidig mere produktive medarbejdere, mindre sygefravær og bliver bedre til at fastholde medarbejdere.

Hør mere om hvordan andre organisationer arbejder med trivsel:
Scroll ned og book en samtale

Referencer

State of the Global Workplace
Stadig mange jobskifter i 2018
Personaleomsætningen i kommunerne